วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการมีส่วนร่วมฯ
ลงวันที่ 07/01/2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน


'