แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อแบตเตอรี่ 12 V. 70 A. จำนวน 2 ลูก 02/03/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,410 ลิตร 01/03/2564 47,897.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2564 9,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ 01/03/2564 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 01/03/2564 7,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/02/2564 53,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 54 ใบ (งานเงินทุน) 23/02/2564 11,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด ขนาดจุถุงละ 6 กก. จำนวน 116 ถุง 19/02/2564 114,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 103,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 10,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 85,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 305,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/02/2564 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 17/02/2564 38,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/02/2564 15,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 650 รายการ