แขวงทางหลวงระนอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/01/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.๖๐๔+๘๑๔ – กม.๖๐๖+๖๓๕ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/01/2564 แขวงทางหลวงระนอง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด -วังตะกอ ระหว่าง กม.๑๘+๖๕๔ - กม.๒๐+๗๙๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗๑+๓๒๕ - กม.๖๙๐+๘๒๑ เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๑+๒๓๐ - กม.๓๖+๕๔๐ เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๓๓๑ - กม.๓๖+๑๖๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๗๗+๔๑๐ - กม.๖๗๘+๔๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๒๐+๓๖๘ เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๒๔๕ - กม.๖๗+๑๙๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๗๙+๐๐๐ - กม.๖๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/11/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕๑+๙๖๒ - กม.๖๖๓+๗๗๑ เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 96 รายการ