f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 331/60/067/2565 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อกรองอากาศ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 21/01/2565 331/30/032/2565 แขวงทางหลวงระนอง
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2565 331/60/031/2565 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/10/2564 331/35/001/2565 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (แผ่นไวนิล) จำนวน 2 รายการ 30/03/2564 - แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสงด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๐ ม. ชนิดหน้าเดียว ติดแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ ๗ ,๘, ๙ (สีเหลือง) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนกระบุรี?หงาว ระหว่าง กม.๕๘๙+๔๕๐?กม.๖๑๐+๘๒๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๖๙ อัน 15/03/2564 รน จ.3/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 09/03/2564 - แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙,๓๖๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. หลอด Led 170 ดวง สีเหลือง แผง Solar Cell 10 W. แบตเตอรี่ 12 V. 12 A. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด 04/11/2562 331/45/007/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ ระบบ 33 เควี จำนวน 1 เครื่อง 29/07/2562 331/-/019/2562 แขวงทางหลวงระนอง
12 วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 331/60/101/2562 แขวงทางหลวงระนอง
13 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๓+๒๓๒ - กม.๕๕+๖๑๐ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๔,๔๓๔.๘๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 รน.จ.6/2562 แขวงทางหลวงระนอง
14 วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 18/02/2562 331/60/057/2562 แขวงทางหลวงระนอง
15 กล่องแกเบี่ยน ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. ขนาด 20 กล่อง 18/02/2562 331/60/056/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ