แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙,๓๖๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 331/40/-/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. หลอด Led 170 ดวง สีเหลือง แผง Solar Cell 10 W. แบตเตอรี่ 12 V. 12 A. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด 04/11/2562 331/45/007/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ ระบบ 33 เควี จำนวน 1 เครื่อง 29/07/2562 331/-/019/2562 แขวงทางหลวงระนอง
5 วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 331/60/101/2562 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๓+๒๓๒ - กม.๕๕+๖๑๐ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๔,๔๓๔.๘๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 รน.จ.6/2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 18/02/2562 331/60/057/2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 กล่องแกเบี่ยน ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. ขนาด 20 กล่อง 18/02/2562 331/60/056/2562 แขวงทางหลวงระนอง
9 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนน ๕ รายการ 17/12/2561 331/-/006/2562 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐ Am รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๔๗๐-๐๕-๙ จำนวน ๒ ลูก (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 331/30/009/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ