f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่เสียหาย เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว-อ่าวเคย ที่ กม.๖๑๖+๙๕๐ (ด้านขวาทาง) 17/05/2565 331/60/-/007/2565 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 11/05/2565 331/35/058/2565 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๗.๕๐-๑๖ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) 05/05/2565 331/30/056/2565 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๗.๕๐-๑๖ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๔๖-๖๕๓๐-๐๖-๐ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) 05/05/2565 331/30/054/2565 แขวงทางหลวงระนอง
5 น้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,490 ลิตร 02/05/2565 331/35/070/2565 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/04/2565 331/35/069/2565 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน-กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๘+๒๐๐-กม.๕๔๐+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๖๒๐ เมตร ปริมาณงาน ๑,๒๔๐ ลบ.ม. 29/04/2565 331/60/-/006/2565 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/04/2565 331/45/068/2565 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 331/60/067/2565 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R16 รถยนต์คันหมายเลขกรม 27-6077-19-3 จำนวน 2 เส้น (งานเงินทุน) 20/04/2565 331/30/052/2565 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/04/2565 331/60/067/2565 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/04/2565 331/60/066/2565 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 7.50-16 เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6946-14-1 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 07/04/2565 331/30/051/2565 แขวงทางหลวงระนอง
14 จ้างซ่อมเปลี่ยนไดสตาร์ท เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6470-05-9 จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุน) 07/04/2565 331/-/020/2565 แขวงทางหลวงระนอง
15 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2565 331/35/065/2565 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 835 รายการ