f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 2,230 ลิตร 02/12/2562 02/12/2562 331/35/023/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/11/2562 28/11/2562 331/45/022/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 27/11/2562 27/11/2562 331/35/021/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 331/60/020/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 331/60/019/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 331/40/003/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐R-๑๕C จำนวน ๔ เส้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๙๘๒๕-๑๖-๘ (งานเงินทุน) 15/11/2562 15/11/2562 331/30/012/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๗๔-๖๑๗๒-๑๐-๙ (งานเงินทุน) 15/11/2562 15/11/2562 331/30/011/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) 15/11/2562 15/11/2562 331/30/010/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) 15/11/2562 15/11/2562 331/30/009/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๔๕-๗๐R-๑๖ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๒๑-๖๖๒๐-๑๕-๒ (งานเงินทุน) 15/11/2562 15/11/2562 331/30/008/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/11/2562 15/11/2562 331/60/018/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 331/60/017/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 331/60/016/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 350 ลิตร 12/11/2562 12/11/2562 331/35/015/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 285 รายการ