แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบตเตอรี่ 12 V. 70 A. จำนวน 2 ลูก 02/03/2564 331/45/053/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,410 ลิตร 01/03/2564 331/35/052/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2564 331/60/012/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ 01/03/2564 331/40/011/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 01/03/2564 331/40/010/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/02/2564 331/60/051/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 54 ใบ (งานเงินทุน) 23/02/2564 331/30/033/2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด ขนาดจุถุงละ 6 กก. จำนวน 116 ถุง 19/02/2564 331/60/050/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 331/60/047/2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 331/40/048/2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 331/60/046/2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 334/60/045/2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/02/2564 331/45/043/2564 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 17/02/2564 331/60/044/2564 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/02/2564 331/60/042/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 589 รายการ