แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๑๘+๖๕๔ - กม.๒๐+๗๙๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2564 รน eb.42/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๔+๘๑๔ - กม.๖๐๖+๖๓๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2564 รน eb.41/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๘+๓๓๒ - กม.๕๒๘+๔๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563 รน eb.40/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๘+๓๓๒ - กม.๕๒๘+๔๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2563 รน eb.28/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๓ ที่ กม.๕๙๓+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 รน 5/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ที่ กม.๕๖๑+๕๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 รน 4/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ที่ กม.๘+๔๗๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน eb.25/2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐๖+๔๙๖ - กม.๖๑๗+๘๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน eb.24/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๓๓๑ - กม.๓๖+๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน 21/2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๒๔๕ - กม.๖๗+๑๙๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน 8/2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗๑+๓๒๕ - กม.๖๙๐+๘๒๑ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน 7/2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๑+๒๓๐ - กม.๓๖+๕๔๐ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 รน 6/2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๗๗+๔๑๐ - กม.๖๗๘+๔๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 รน 17/2564 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๗๙+๐๐๐ - กม.๖๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 รน 18/2564 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๔๓+๐๕๐ - กม.๕๔๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2563 รน 20/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ