f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่เสียหาย เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว-อ่าวเคย ที่ กม.๖๑๖+๙๕๐ (ด้านขวาทาง) 17/05/2565 331/60/-/007/2565 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ทับหลี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2565 331/60/-/004/2565 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ - กม.๕๔๓+๘๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 02/03/2565 รน ค.2/2565 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ - กม.๖๖๐+๒๑๗ โดยวิธีคัดเลือก 02/03/2565 รน ค.1/2565 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างเหมางานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ที่ กม.๑๘+๐๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2565 รน 16/2565 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างเหมางานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๙+๘๑๐ - กม.๓๙+๘๓๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2565 รน 17/2565 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างเหมางานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๖+๓๕๐ - กม.๓๖+๔๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2565 รน 18/2565 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ - กม.๖๖๐+๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 รน eb.31/2565 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ - กม.๕๔๓+๘๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2565 รน eb.30/2565 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๓๗๕ - กม.๑๑+๔๔๗ ขวาทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2564 รน 11/2565 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๗+๓๕๐ - กม.๕๓๘+๒๑๕ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 9/2565 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๓๕๐ - กม.๐+๘๒๕ และ กม.๒+๔๕๘ - กม.๓+๕๑๒ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 8/2565 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๕+๕๖๐ - กม.๗+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน eb.26/2565 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๘๙+๔๔๙ - กม.๕๙๒+๗๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน 13/2565 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2564 รน eb.24/2565 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 172 รายการ