f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2565 ไตรมาส 2 - 2565 แขวงทางหลวงระนอง
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2565 ไตรมาส 1 - 2565 แขวงทางหลวงระนอง
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2564 ไตรมาส 4 - 2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 ต.3/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 ไตรมาส 2 - 2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2564 ไตรมาส 1 แขวงทางหลวงระนอง
7 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน มี.ค. 2563 ถึงเดือน เม.ย. 2563 16/12/2563 Covid-19 แขวงทางหลวงระนอง
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2563 ต.4/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงระนอง
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 ไตรมาส 2 แขวงทางหลวงระนอง
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 ไตรมาส 1/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2562 ไตรมาส 4 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 ) 05/07/2562 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ