แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 12/06/2563 สขร.1 พ.ค.2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 08/05/2563 สขร.1 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 สขร.1 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05/03/2563 สขร.1 ก.พ. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 สขร.1 ม.ค. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 15/01/2563 สขร.1 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 12/12/2562 สขร.1 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 สขร.1 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สืงหาคม 2562 02/09/2562 สขร. 2 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงระนอง
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 05/08/2562 สขร.1 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 สขร.1 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัด/ซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10/06/2562 สขร.1 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 สขร.1 เม.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 23/04/2562 สขร.1 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562 สขร.1 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ