f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 04/01/2565 สขร.1 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 13/12/2564 สขร.1 พ.ย. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 04/11/2564 สขร.1 ต.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 01/10/2564 สขร.1 ก.ย. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 01/09/2564 สขร.1 ส.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 02/08/2564 สขร.1 ก.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 สขร.1 มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 02/06/2564 สขร.1 พ.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 25/05/2564 สขร.1 เม.ย. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 25/05/2564 สขร.1 มี.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 25/05/2564 สขร.1 ก.พ. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 25/05/2564 สขร.1 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 25/05/2564 สขร.1 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 25/05/2564 สขร.1 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 25/05/2564 สขร.1 ต.ค. 2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ