f
title
แขวงทางหลวงระนอง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ลงวันที่ 24/10/2562

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม
" จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ " ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เป็นประธานในพิธี นำกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
โดยแยกย้ายประจำจุดปรับปรุงภูมิทัศน์
ตลอดแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ และริมถนนเพชรเกษม


'