f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/03/2562 ถึง 31/03/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัด แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/02/2562 ถึง 21/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18/01/2562 ถึง 11/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
4 ประกาศรับสมัคร 03/01/2562 ถึง 11/01/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา