วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/03/2564 383,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 26/03/2564 62,826.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2564 215,027.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/03/2564 18,942.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 18/03/2564 14,802.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 09/03/2564 11,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/03/2564 8,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/03/2564 219,820.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 22/02/2564 218,194.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/02/2564 204,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 14/12/2563 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 02/03/2564 131,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/02/2564 48,581.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร 07/01/2564 25,701.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/12/2563 199,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 377 รายการ