วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/04/2564 แขวงทางหลวงตรัง แผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4258 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-บ้านซา ระหว่าง กม.7+310-กม.9+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/04/2564 แขวงทางหลวงตรัง แผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว-ทุ่งชุมพล ระหว่าง กม.29+000- กม.29+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/04/2564 แขวงทางหลวงตรัง แผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น-บ้านซา ระหว่าง กม.0+950-กม.2+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอนตรัง - กันตัง ระหว่าง กม.133+350 - กม.135+200 ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม.ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง - กันตัง ที่ กม.132+299 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1104+750 - กม.1106+550 ปริมาณงาน 1,255 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1104+750 - กม.1106+550 ปริมาณงาน 1,255 ตร.ม. ยกเลิกแผน
8 26/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1104+750 - กม.1106+550 ปริมาณงาน 1,255 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.11+349-กม.11+469.50 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ระหว่างกม.2+200 - กม.3+864 ปริมาณงาน 52 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 150 รายการ