วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/03/2564 322/45/64/80 แขวงทางหลวงตรัง
2 ซื้อวัสดุโยธา 26/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2564 322/35/64/18 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/03/2564 322/35/64/17 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 18/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
6 ซื้อวัสดุโยธา 09/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 22/02/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/02/2564 322/45/64/68 แขวงทางหลวงตรัง
11 ซื้อวัสดุโยธา 14/12/2563 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
12 ซื้อวัสดุโยธา 02/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/02/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
14 ซื้อวัสดุการเกษตร 07/01/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/12/2563 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 347 รายการ