วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปิดจุดกลับรถ (U-Turn)
ลงวันที่ 29/12/2563

 ? ประกาศ  ปิดจุดกลับรถ (U-Turn) ?

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564

 

นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการปิดจุดกลับรถชั่วคราว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ในพื้นที่หมวดทางหลวงย่านตาขาว ที่ กม.21+680 และ กม.21+770 (หน้าปั้มเชลล์)

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 7558 1215

สายด่วนกรมทางหลวง 1586


'