วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 29/12/2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ณ แขวงทางหลวงตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

 
 

'