f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงกระบี่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.19 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ ป้อมตำรวจทางหลวง (ทางเข้าวัดถ้ำเสือ) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงคมนาคมในจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ อีกทั้งได้เดินเยี่ยมชมให้ข้อแนะนำเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน และร่วมรณรงค์ทางข้ามปลอดภัย ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมและมอบสิ่งของสนับสนุนการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย